Način plaćanja i pomoć

Garancija kvalitete

Violeta d.o.o. garantira za kvalitetu svojih proizvoda. Svi proizvodi su originalne robne marke i odgovaraju specifikaciji navedenoj na webshopu.
Davatelj  garancije, u garantnom roku, o svom trošku osigurava otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklariranim  karakteristikama kvaliteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davatelj garancije će zamijeniti proizvod novim ili vratiti novac.
Garantni rok počinje od dana prodaje uređaja, koji se unosi u garantni list i ovjerava pečatom i potpisom ovlaštenog prodavača.
Kupac gubi pravo na garanciju ako se kvar izazove nepridržavanjem uputstava za upotrebu i ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke od strane neovlaštenih osoba.
Da bi se izbjegli nesporazumi, prilikom isporuke dužnost prodavača i kupca je da izvrše pregled proizvoda i da ukažu na eventualna mehanička oštećenja, u tom slučaju će proizvod biti zamijenjen.

Svi aparati su pod garancijom i važe prava koja su navedena u garantnom listu.
 

Reklamacije i povrat robe

U slučaju nedostatka na proizvod, isti možete zamijeniti ili vratiti u zamjenu za novac unutar 7 dana od primitka. Za ostvarivanje ovog prava, potrebno je neoštećeni proizvod poslati u originalnom pakiranju sa svom opremom i dokumentacijom s kojim je proizvod bio originalno isporučen.

U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke te vas u tom slučaju molimo da pošiljku ne preuzimate. Molimo vas da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu. 

Ukoliko ustanovite, prilikom prve uporabe, da je uređaj koji ste dobili neispravan, molimo vas da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku izvršili zamjenu za ispravan uređaj. 

Svoju reklamaciju nam možete javiti pozivom na broj telefona 034/356-327 ili pismeno na e-mail tehnika@prodex.ba. Prilikom reklamiranja proizvoda, molimo vas da nam javite broj narudžbe u kojoj se nalazi reklamirani proizvod, broj računa ili vaše korisničko ime.
 

Servis

Ukoliko uređaj trebate servisirati, molimo da provjerite dokumentaciju o ovlaštenom servisu koju ste dobili uz uređaj te postupite u skladu s uputama ovlaštenog servisa. 

Ukoliko se radi o kvarovima unutar garantnog rokova, što ne podrazumijeva kvarove nastale unutar 7 dana od preuzimanja pošiljke ili neispravnosti koje su utvrđene nakon samog preuzimanja pošiljke, kupac treba izravno kontaktirati ovlašteni servis u skladu s uputama na garantnom listu.
 
Ukoliko je naručeni proizvod neispravan, ne odgovara opisu na stranici ili jednostavno ne ispunjava očekivanja kupca moguće je, u roku tjedan dana od primitka narudžbe, napraviti zamjenu ili povrat proizvoda. Nakon isteka roka od tjedan dana kupca usmjeravamo na ovlašteni servis, u skladu s garatnim uvjetima i uputama navedenim u garantnom listu.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili vam treba bilo kakvo pojašnjenje molimo da nas kontaktirate na telefon  034/356-327 ili pismeno na e-mail tehnika@prodex.ba